“اقليتهاى مذهبى و زندانيان”

اسناد حقوق بشر“اقليتهاى مذهبى و زندانيان”

“اقليتهاى مذهبى و زندانيان”

سومین رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

“اقليتهاى مذهبى و زندانيان”

جمعه ۱ فروردين ۱۳۹۳ – ۲۱ مارس ۲۰۱۴

روز جمعه ٢١ مارس ٢٠١۴ (١ فروردين ۹٣)، در جريان بيست و پنجمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومين رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است. برنامه سخنرانان سومين رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى که از ساعت ١۴ در شهر ژنو، با موضوع “اقليتهاى مذهبى و زندانيان در جمهورى اسلامى ايران”، برگزار گرديد، به شرح زير بوده است: دايان اعلايى با موضوع “شرايط بهاييان در ايران” رضا خانى فيشتامى با موضوع “بازداشتها شکنجه دراويش” مريم موذن زاده با موضوع “مسلمانان سکولار در ايران” ميترا پورشجرى با موضوع “زندانيان سياسى در تبعيد” شيوا محبوبى با موضوع”زندان و سلامت”

نظر شما؟

Type at least 1 character to search