افزایش اعدام ها در ایران همراه با سکوت بین المللی

اسناد حقوق بشرافزایش اعدام ها در ایران همراه با سکوت بین المللی

افزایش اعدام ها در ایران همراه با سکوت بین المللی

در نشست جانبی بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر عنوان شد:

افزایش اعدام ها در ایران همراه با سکوت بین المللی

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۴ مارس ۲۰۱۴

عکس از آرشیو است

روز سوم مارچ، همزمان با آغاز بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو، نشست جانبی “کمیسیون عالی حقوق بشر بر علیه مجازات اعدام”، با شرکت تعدادی از نمایندگان کشورها و کمیسرهای عالی سازمان ملل برگزار شد. مهری جعفری وکیل دادگستری و از فعالان کارزار گام به گام تا لغو اعدام در ایران، در این جلسه، با ابراز نگرانی از روند افزایشی تعداد اعدام ها در ایران در دو سال اخیر، توضیح داد که بسیاری از این احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر و امنیت ملی، خارج از چارچوب های آیین دادرسی کیفری و در شرایط خفا و انزوای متهم، صورت می گیرد و اعتراضات فعالان حقوق بشر نیز در شرایط سیاسی کنونی بازخورد چندانی پیدا نمی کند. او با اشاره به افزایش آمار اعدام ها در سالهای اخیر، گفت: “به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، افزایش تعداد اعدام ها در یک سکوت بین المللی وضعیت نگران کننده ای را ایجاد کرده است.” وی صحبت خود را با این سوال که جامعه جهانی چه کمکی می تواند در توقف این روند اسفبار و احکام بیرحمانه انجام دهد، به پایان برد. در ادامه این نشست، روث دربفوس، کمیسر عالی در کميسيون جهاني سياست گذاري مبارزه با مواد مخدر با اشاره به صحبتهای مهری جعفری، اظهار داشت که عملکرد ایران در صدور احکام اعدام به بهانه مبارزه با مواد مخدر، پذیرفته نیست. او تاکید کرد که ایران نمی تواند از “مبارزه با مواد مخدر” به عنوان دستاویزی برای صدور احکام اعدام استفاده کند. print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search