اعمال فشار بر مولوی فتحی محمد نقشبندی و یارانش در زندان مرکزی زاهدان

اسناد حقوق بشراعمال فشار بر مولوی فتحی محمد نقشبندی و یارانش در زندان مرکزی زاهدان

اعمال فشار بر مولوی فتحی محمد نقشبندی و یارانش در زندان مرکزی زاهدان

اعمال فشار بر مولوی فتحی محمد نقشبندی و یارانش در زندان مرکزی زاهدان

دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ – ۰۸ سپتامبر ۲۰۱۴

منابع محلی از زاهدان، از دور تازه اعمال فشار بر مولوی فتحی محمد نقشبندی و یارانش در زندان مرکزی زاهدان، خبر می دهند. در راستای فشار و محدودیتهای تازه، نیروهای امنیتی طبق هماهنگی با مسئولان زندان زاهدان، از ابتدای شهریور سال جاری، به قطع تماس تلفنی محمد نقشبندی، روحانی و زندانی اهل سنت، با خانواده اش، اقدام کرده اند. کمپین فعالین بلوچ، با انتشار این گزارش، تاکید کرد که مولوی نقشبندی، پیشتر نیزدر جلسه دادگاه از اعمال فشار نیروهای امنیتی برای اخذ اعترافات تلویزیونی از همراهانش شکایت کرده بود. امری که بدان رسیدگی نشد. در همین خصوص، هفته گذشته جواد آبادیان فرزند ملک محمد آبادیان زندانی هم پرونده مولوی نقشبندی نیز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات احضار شده بود که از علت انتقال وی اطلاعی در دست نیست. مولوی نقشبندی مدير مدرسه ديني مفتاح العلوم راسك به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملی، از سال 90 به همراه تعدادی از نزدیکانش بازداشت و هم اكنون در قرنطينه بند 12 زندان مركزي زاهدان محبوس است ، وي به 15 سال زندان محكوم گرديده، اما كليه اتهامات وارد را بي اساس می داند و بارها تقاضای دادگاه علنی با حضور مسئولان استان و روحانیان اهل سنت كرده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search