اطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشراطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ – ۱۶ فوريه ۲۰۱۳

هم میهنان عزيز، از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱) بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. در این اجلاس که در آستانه “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور محمد مهدی آخوندزاده معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز سه شنبه ۲۶ فوریه، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران در روز دوشنبه ۱۱ مارس بررسی می شود و سپس بر اساس آن در روزهای پایان اجلاس، قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد. از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند. ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید و “انتخابات” ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم. در چهار تا شش اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای اول، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و احیانا هشتم و یازدهم مارس در نظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که موارد زير مورد توجه قرار گیرند. وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها در ایران نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران نقض حقوق پناهندگان ایرانی نقض حقوق کودکان در ایران نقض حقوق زنان در ایران حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸ (خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی) همچنین بنا بر این است که سه کارگاه آموزشی حقوق بشر در سه آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار شود. اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session22/Pages/ListReports.aspx اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل مشاهده می باشد http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session22/Pages/22RegularSession.aspx در این دوره تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت برای شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. . ۱۵ فوریه ۲۰۱۳ (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱) تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search