ارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارشگر ويژه مسکن مناسب : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارشگر ويژه مسکن مناسب : www.iranhrc.org

ارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارشگر ويژه مسکن مناسب : www.iranhrc.org

گزارش‌گر ویژه در چارچوب وظایف خود اطلاعات مربوط به ادعای نقض حقوق دسترسی به مسکن مناسب را دریافت می‌کند. گزارش‌گر ویژه با توجه به محدودیت منابع موجود خود ممکن است موارد را به طور مشترک با دیگر گزارش‌گران یا به طور مستقل برای دولت مربوطه بنویسید و نظر آن دولت را درباره مورد اتهام بخواهد، به دنبال روشن شدن موضوع باشد، وظایف دولت مربوطه را در چارچوب حقوق بین الملل یادآوری کند یا از آن دولت بخواهد اطلاعات مربوط به گام‌هایی که مقامات برای جبران خسارت وضعیت مورد نظر بر می‌دارند، در اختیار او قرار دهد.   گزارش‌گر ویژه از همه طرف‌ها می‌خواهد بی‌درنگ به تماس‌های او پاسخ دهند و برای جبران موارد نقض حقوق دسترسی به مسکن مناسب، همه گام‌های لازم را بردارند.   گزارش‌گر ویژه می‌تواند به روش‌های گوناگون، از جمله به روش‌های زیر تماس برقرار کند:  

الف) درخواست فوری هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مورد ادعای نقض حقوق بشر از حساسیت زمانی برخوردار است، مانند زمانی که فردی جان خود را از دست می‌دهد، وضعیت تهدید علیه جان یا آسیب‌های قریب‌الوقوع یا جاری ناشی از عوامل طبیعی بسیار سخت وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را در قالب اظهارنامه و بر اساس چارچوب زمانی گزارش داد.

   

ب) اظهارنامه برای ارائه اطلاعات درباره موارد نقض حقوق بشر که به تازگی رخ داده است یا مواردی که نمی‌توان از طریق درخواست‌های فوری گزارش داد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

ارائه شکایات فردی

برای بررسی یک شکایت، ارائه اطلاعات زیر ضروری است:  

  • معرفی قربانی یا قربانیان، فرد یا افراد، جامعه خاص (اجتماع)، گروه و غیره؛

  • معرفی عامل یا عاملان نقض حقوق بشر؛

لطفا اطلاعات مربوط به همه عوامل از جمله بازیگران غیر دولتی را، در صورتی که با نقض حقوق بشر ارتباط داشته باشند، در اختیار قرار دهید.

  • معرفی شخص یا اشخاص یا سازمان یا سازمان‌هایی که اطلاعات را ارسال می‌کنند (این اطلاعات به صورت محرمانه محفوظ خواهد بود)؛

به عنوان یک قانون کلی، هویت منبع اطلاعاتی درباره ادعای نقض حقوق بشر همیشه به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. لطفا هنگام ارائه اطلاعات، مواردی را که مایلید به صورت محرمانه باقی بمانند، مشخص کنید.

  • تاریخ، مکان و شرح مفصل و دقیق شرایط حادثه یا حوادث یا موارد نقض؛

این اطلاعات می‌توانند درباره مواردی از نقض حقوق بشر باشند که به تازگی رخ داده است  مواردی که در حال وقوع است یا مواردی که به وقوع خواهند پیوست. اطلاعات باید شامل راه‌حل‌های قانونی اتخاذ شده در سطح ملی یا منطقه‌ای یا شامل هر گونه اطلاعات مربوط به جنبه‌های گوناگون این مورد از نقض حقوق بشر باشند.  بر اساس یک قانون کلی، اطلاعاتی که با زبان توهین‌آمیز یا آشکارا با انگیزه‌های سیاسی ارائه شوند، بررسی نخواهند شد. اطلاعات باید واقعیت‌های رخداد و جزئیات مربوط به آن را به روشنی و اختصار شرح دهد. همچینن، اطلاعات باید از سوی فردی یا گروهی ارائه شود که ادعا می‌کنند قربانی موارد نقض حقوق بشر هستند و یا اطلاعات مستقیم و موثقی از موارد نقض حقوق بشر در اختیار دارند. گزارش‌گر ویژه اطلاعات را در هر شکل و قالبی دریافت می‌کند (زیرا هنوز مدل خاصی برای پرسشنامه تهیه نکرده است).   از روش‌های زیر می‌توان برای ارسال شکایت استفاده کرد:  

ایمیل: urgent-action@ohchr.org

نمابر: +41 22 917 90 06 نشانی پستی: OHCHR-UNOG 8-14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 10 Switzerland

پیگیری

مکاتباتی که گزارش‌گر ویژه با دولت‌ها انجام می‌دهد در مرحله نخست به صورت محرمانه است. اما هنگامی که نامه‌ها و پاسخ‌های یک دولت در گزارش ضمیمه شماره 1 گزارش سالانه که به صورت معمول به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود، لحاظ شد از حالت محرمانه خارج می‌شود. برای گزارش‌گر ویژه مهم است که اطلاعات به روز و مربوط به شرایطی را دریافت کند که در شکایت‌نامه ارسالی قید شده است تا بتواند این موضوع را از راه گفت‌وگو با طرف‌های درگیر پیگیری کند. از شخص یا اشخاص و سازمان یا سازمان‌هایی که اطلاعات و شکایات را ارسال کرده‌اند درخواست می‌شود پاسخ دولت مربوطه را بررسی و در صورت نیاز آن را برای گزارش‌گر ویژه ارسال کنند.   همچنین، توجه داشته باشید که چندین سازوکار ارائه شکایات فردی به عنوان بخشی از سیستم بین المللی حقوق بشر ایجاد شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحات رویه‌های ویژه و رویه‌های شکایات نهادهای حقوق بشری مراجعه فرمایید.  

Type at least 1 character to search