ارزش جان ما کمتر از تشویقی مامور اجرای حکم است

اسناد حقوق بشرارزش جان ما کمتر از تشویقی مامور اجرای حکم است

ارزش جان ما کمتر از تشویقی مامور اجرای حکم است

یک زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار در پنجمین روز اعتصاب غذا:

ارزش جان ما کمتر از تشویقی مامور اجرای حکم است

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳

یکی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار، در پنجمین روز از اعتصاب غذای حدود 1800 زندانی واحد 2 این زندان به خبرنگار سودویند، گفت: “مدتهاست که هر لحظه منتظر اجرای حکم هستیم و ارزش جان ما کمتر از تشویقی مامور اجرای حکم، پس از هر اعدام، است.” آمارهای متناقضی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار، مخابره میشود و گفته میشود حدود 1800 الی 3000 نفر در این زندان در انتظار اجرای حکم هستند که همگی پس از اعدام 10 مرد و یک زن در این زندان، در هفته اخیر دست به اعتصاب غذا زدند. آنها می گویند: “در واحد 2 زندان قزل حصار، سه هزار زندانی زیر حکم اعدام بسر می‌برند، ما خواهان رسیدگی مجدد به اتهاماتمان و لغو حکم اعداممان هستیم.” ویدئوی زیر قسمتهایی از گفتگو با یکی از این زندانیان است: روز 28 آبان سال جاری، کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از حقوق بشر در ایران دفاع می‌کند، قطعنامه ای در خصوص نقض حقوق بشر در ایران با 83 رای موافق و 36 رای مخالف و 62 رای ممتنع، به تصویب رساند که موج اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران، از موارد اصلی مورد اعتراض در این قطعنامه بود. در مهرماه سال جاری کمپین بین المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای گفتند که جمهوری اسلامی ایران از زمان تحلیف حسن روحانی در مردادماه، 125 نفر را اعدام کرده است که این آمار از آن زمان تا کنون از 200 مورد نیز گذشته است. مجتبی سمیع‌نژاد، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در قسمتی از مقاله خود با عنوان “ایران، اعدام، آمار”، در خصوص آمار اعدام ها در ایران می نویسد: “در ایران در طول یک سال، به طور میانگین رسانه‌های دولتی و مربوط به قوه قضاییه حدود 250 تا 300 مورد خبر اجرای حکم اعدام را منتشر می‌کنند، نزدیک به همین تعداد را هم گروه‌های مدافع حقوق بشر و سایت‌های غیر دولتی منتشر می‌کنند. در مجموع در سال بر اساس این خبر‌ها حدودا بین 500 تا 600 اجرای حکم اعدام در ایران منتشر می‌شود. وی می افزاید: تجربه‌ی حدود دو سال زندانی بودن‌ام در زندان قزل‌حصار، به خصوص شش ماهی که در بند زندانیان محکوم به اعدام سر کردم به من می‌گوید آمار اجرای حکم اعدام در ایران بسیار بیش‌تر از این آمار است…” حدود سه هزار زندانی زندان قزل حصار و اظهارات یکی از آن زندانیان در ویدئوی بالا، گواهی بر این ادعای آقای سمیع نژاد است. سه هزار زندانی که کسی از هویت آنها خبری ندارد. زندانیانی که تنها پس از اعدام، و در صورت صلاحدید قوه قضاییه و مراجع ذیربط از سرنوشت برخی از آنها باخبر خواهیم شد!

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search