ادامه ممانعت از درمان آقای محمدحسن یوسف‌پورسیفی در ۱۸مین روز از اعتصاب غذا

اسناد حقوق بشرادامه ممانعت از درمان آقای محمدحسن یوسف‌پورسیفی در ۱۸مین روز از اعتصاب غذا

ادامه ممانعت از درمان آقای محمدحسن یوسف‌پورسیفی در ۱۸مین روز از اعتصاب غذا

ادامه ممانعت از درمان آقای محمدحسن یوسف‌پورسیفی در ۱۸مین روز از اعتصاب غذا

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ – ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳

هجده روز پس از آغاز اعتصاب غذاى محمدحسن يوسف‌پورسيفى، عضو در بند مجموعه فعالان حقوق بشر، که در اعتراض به ممانعت از درمان وى در بند ٣۵٠ صورت گرفته، بى توجهى به وضعيت وى همچنان تدام يافته است. بنا بر اطلاع سودويند، اين مسئول واحد جذب و معرفى در مجموعه فعالان حقوق بشر، که از شهريور سال ۹١ براى گذراندن حکم پنج سال و نيم حبس در زندان اوين، به سر مى برد، از اول آذر سال جارى در اعتراض به مانع تراشى ها در رسيدگى به وضعيت نگران کننده بينايي‌اش که به گفته پزشکان متخصص بر اثر عارضه مغزى و اختلال شبکيه به ۴/١٠ کاهش پيدا کرده، دست به اعتصاب غذا زده است. پيشتر و بنا بر گزارش “کلمه”، آقاى پورسيفى در نامه اى به دادستان، ضمن تشريح وضعيت جسمى خود “تاخير در درمان را عامل از دست رفتن بخشى از بينايى” دانسته که “عارضه اى بازگشت ناپذير” است. گفتنى است آقاى محمد يوسف‌پورسيفى، پس از آغاز اعتصاب غذا و طى هفته گذشته دو نوبت در بيمارستان مدرس تهران تحت اسکن قلب قرار گرفته ولى عليرغم توصيه پزشکان در خصوص نياز به آنژيوگرافى،بنا بر تصميم مسئولان تا به امروز از آنژيوگرافى نيز محروم بوده است. محمد حسن یوسف‌پور که از مجریان و تهیه کنندگان صدا و سیما بوده است، پس از حوادث انتخابات ۸۸ و به اتهام عضویت در گروه مجموعه فعالان حقوق بشر، به عنوان مسئول واحد جذب و معرفی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وى در تیرماه سال ٩٠ نیز به مدت یکماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در بند انفرادى دو الف بازجویى شده بود. بازجویی هایی که موجب جابه جایی سه مهره کمر این زندانی سیاسی شده و تا مدتها با ممانعت دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با اعزام وی به بیمارستان مواجه بود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search