ادامه تحصن خانواده زندانیان اوین، اینبار در مجلس

اسناد حقوق بشرادامه تحصن خانواده زندانیان اوین، اینبار در مجلس

ادامه تحصن خانواده زندانیان اوین، اینبار در مجلس

ادامه تحصن خانواده زندانیان اوین، اینبار در مجلس

يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ – ۲۰ آپريل ۲۰۱۴

چهار روز از حمله نيروهاى لباس شخصى و گارد ويژه زندان به زندانيان بند ٣۵٠ زندان اوين مى گذرد و همچنان از وضعيت ٢٢ تن از مصدومان اين حمله در بندهاى انفرادى خبرى در دست نيست. پنج شنبه ٢٨ فروردين ۹٣، بازرسى گارد ويژه زندان اوین، توسط ماموارن لباس شخصى با حمله و ضرب و شتم و جراحت شديد زندانيان برخی زندانيان اين بند همراه شد. انتشار سريع خبر اين يورش در رسانه ها، با واکنش سريع غلامحسين اسماعيلى، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينى، در عصر همان روز همراه بود. وى حمله به بند ۳۵۰ زندان و هرگونه درگيرى و ضرب و شتم زندانيان بند را تکذيب کرده است. در واکنش به اين تکذيبيه، شنبه ٣٠ فروردين، ۷۴ زندانى سياسى محبوس در بند ٣۵٠ زندان اوين در شهادت نامه اى خطاب به دادستان تهران، در شرح آنچه روز پنج شنبه در اين بند گذشت، رفتار بى سابقه ماموران امنيتى در تخريب اموال زندانيان و ضرب و جرح آنان را ناقض آيين نامه اجرائى سازمان زندان ها اعلام کردند. در همين خصوص اسامى و مشخصات تعدادى از زندانيانى که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، بدون اطلاع از وضعيت زندانيانى که در انفرادى هستند، به شرح ذيل اعلام شده است: ۱ ـ اسماعيل برزگرى، فعال قومى، شکستگى دو دنده بر اثر ضرب و شتم و برخورد پوتين سربازان. ۲ـ اکبر امينى ارمکى، شکافتن سر از ناحيه پشت سر و خونريزى بدون درمان که در نهايت منجر به اعزام به بيمارستان در اواخر شب شد. ۳ـ عليرضا رجايى، فعال ملى مذهبى که دهها ضربه باتوم بر بدن او فرود آمد و هم اينک بدن او متورم و کبود است. ۴ـ عماد بهاور که دچار پارگى لب و کبودى در ناحيه پشت ستون فقرات شده است. ۵ـ بهزاد عرب گل، دهها باتوم بر نقاط مختلف بدن او فرود آمد.( جراحت دوران دفاع مقدس هنوز بر بدن اوست) ۶ـ اميد بهروزى، زندانى عقيدتى و از دروايش گنابادى قطع شريان اصلى دست راست و پارگى در پنج نقطه از بدنش که بدليل شدت جراحات به بيمارستان منتقل شد. ۷ـ مصطفى عبدى از دورايش گنابادى که ضربات متعدد باتوم و اصابت ترکش‌هاى شيشه باعث پارگى انگشتان دست او شده است. ۸ـ مسعود عرب چوبدار، زندانى امنيتى ضربات متعدد باتوم به بدن او و دررفتگى کتف ۹ـ فرشيد فتحى، زندانى عقيدتى و نوکيش مسيحى که دچار شکستگى در ناحيه انگشتان پا شده است. ۱۰ـ کاميار ثابت صنعتى که دچار حمله قلبى شد و به علت عدم رسيدگى و رساندن او به بيمارستان دچار تشنج شديد شد. ۱۱ـ ـ سروش ثابت مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته که منجر به خونريزى از ناحيه سر شده است. ۱۲ـ سهيل بابادى به علت ضرب و شتم شديد دچار کبودى و خون مردگى در ناحيه کتف و بازو شده است. ۱۳ـ سينکو خلعتى مورد ضرب و شتم بسيار شديد و خونريزى شديد شده و توسط گارد بر روى زمين کشيده شده و همچنين لخت کردن او در مقابل جمع. ۱۴ـ على اسرارى مورد ضرب و شتم و دچار خونريزى شده است. ۱۵ ـ داور حسينى از ناحيه گردن دچار خونريزى شده است. ۱۶ـ غلامرضا خودسازى مسئول اتاق يک که از خروج از اتاق امتناع کرده و بر اثر ضرب و شتم از ناحيه سر و صورت بشدت دچار آسيب ديدگى شده است. ۱۷ـ جواد فولاوند به شدت دچار خونريزى شده است. ۱۸ـ رضا اکبرى منفرد بر اثر ضرب و شتم دچار خونريزى شده است. ۱۹ـ اسدالله هادى که بيمارى قلبى دارد و تازه از بيمارستان آمده به شدت مجروح شده و در تونل وحشت مورد ضربات باتوم قرار گرفته است. شنبه، ٣٠ فروردين، داور حسينى وجدان، فتاح سلطانى، على عسکرى، اسداله هادى، آرش همپاى، مصطفى عبدى، مصطفى ريسمان باف، سهيل عربى، امير قاضيان، اسدالله اسدى، ده تن از زندانيان که به انفرادى منتقل شده بودند، به بند ٣۵٠، بازگردانده شدند. گزارشها حاکى از شکنجه اين افراد بوده، و در هنگام خروج از انفرادى نيز چشمانشان بسته و سرهايشان تراشيده شده بود. يکشنبه، ٣٠ فروردين، اميد بهروزى و اسماعيل برزگرى دو تن از زندانيان مجروح پنج شنبه سياه در زندان اوين، بدون مداواى آسيب ديدگى هاى ناشى از ضرب و جرح ماموران، به اين بند بازگردانده شدند. گفته ميشود پزشکان بهدارى تنها به بخيه پارگى دستهاى اميد بهروزى اکتفا کرده و اسماعيل برزگرى را نيز که شکستگى قفسه سينه داشته، بدون معالجه، با درد در ناحيه قفسه سينه، به بند ٣۵٠ بازگرداندند. اکبر امينى از ديگر مجروحان اين يورش، به دليل خونريزى شديد از ناحيه سر، با دو روز تاخير به بيمارستانى خارج از زندان منتقل شده است. حمله روز پنج شنبه با اعتراض خانواده اين زندانيان همراه بوده است. شنبه ٣٠ فروردين، خانواده هاى زندانيان بند ٣۵٠، با تجمع در مقابل دادستانى و با در دست داشتن پوستر و پلاکارد، اعتراض و نگرانى خود را نسبت به وضعيت زندانيان، اعلام کردند. به دنبال تجمع در مقابل دادستانی، پنج تن از زندانيان موفق به تماس تلفنى با خانواده هاى خود شدند اما تحصن خانواده ها در روز يکشنبه، در مقابل مجلس شوراى اسلامى برگذار شد. عفو بين الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز، حمله به زندانيان بى دفاع را محکوم کردند و در ميان مقامات رسمى ايران، وزير اطلاعات دولت روحانى، از بررسى اين يورش، و صدور اطلاعيه اى در روزهاى خبر داده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search