احضار و تهدید اسماعیل برزگری توسط رئیس اجرای احکام زندان اوین

اسناد حقوق بشراحضار و تهدید اسماعیل برزگری توسط رئیس اجرای احکام زندان اوین

احضار و تهدید اسماعیل برزگری توسط رئیس اجرای احکام زندان اوین

در 29مین روز اعتصاب غذا:

احضار و تهدید اسماعیل برزگری توسط رئیس اجرای احکام زندان اوین

پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ – ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳

روز چهارشنبه، 29 آبان 92، اسماعیل برزگر در بیست و نهمین روز اعتصاب غذا و در وضعیتی بحرانی، توسط آقای نصیرپور، رئیس اجرای احکام زندان اوین احضار و تهدید شد. بنا بر گزارش منابع آگاه به “سودویند”، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه، آقای نصیرپور رییس اجرای احکام زندان اوین، با احضار آقای اسماعیل برزگری به دفتر اندرزگاه 3 بند 350 اوین، به وی اعلام کرد که اعتصاب غذا خلاف قانون است و هشدار داد که هر چه زودتر اعتصاب غذایش را پایان دهد. رئیس اجرای احکام زندان اوین، با تهدید این زندانی آذربایجانی، که در وضعیت بحرانی جسمانی به سر می برد به وی گفت که در صورت ادامه اعتصاب، ما کاری نمیتوانیم برای شما انجام دهیم و مرگ تو هیچ اهمیتی برای ما ندارد. بنا بر گزارش یک منبع آگاه به خبرنگار سودویند، آقای اسماعیل برزگری در جواب رئیس اجرا احکام زندان اوین،گفته است: “30 ماه است بدون هیچ دلیل و مدرکی یک بیگناه را زندانی کردن خلاف نیست؟ وی ادامه داد که تنها راهی که اعتراض و صدای مظلومیتم را به گوش جهانیان و مردم شریف ایران و هم وطنان آذربایجانی برسانم، اعتصاب است. وی ادامه داد که خواستن حق، و دفاع در مقابل ظلم، کار هر انسان با شرف و با وجدانی است که من انجام میدهم . من فقط میخواهم در یک دادگاه عادلانه با حضور وکیل و حق دفاع از خودم محاکمه شوم. گفتنی است امروز در پس از گذشت سی روز از اعتصاب غذای آقای برزگری وضعیت وی به شدت بحرانی اعلام میشود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search