ابراز نگرانی از افزایش بی رویه اعدام ها در ایران

اسناد حقوق بشرابراز نگرانی از افزایش بی رویه اعدام ها در ایران

ابراز نگرانی از افزایش بی رویه اعدام ها در ایران

موضع گیری سودویند در بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر

ابراز نگرانی از افزایش بی رویه اعدام ها در ایران

نقض فاحش حقوق بشر در عراق و سوریه

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۵ ژوين ۲۰۱۵

روز دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۵ خرداد ۱۳۹۴) نهاد اتریشی سودویند در بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر در «بحث عمومی گزارش سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر و گزارش از دفتر کمیساریای عالی و دبیر کل» از روند رو به رشد اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران و منطقه ابراز نگرانی کرد. «کیمیا مقدم» به نمایندگی از نهاد غیر دولتی سودویند خطاب به کمیسر عالی و نمایندگان عضو در شورای حقوق بشر اظهار داشت : گزارش مبسوط شما اشاراتی به بحران های حقوق بشری در ۳۹ کشور دنیا داشته است، اما متاسفانه اشاره ای به رقم حدود ۶۰۰ اعدام در نیمه نخست سال جاری در جمهوری اسلامی ایران نداشته است. این رقم اعدام بی شک بالاتر از میزان اعدام در تمام کشورهای دیگر دنیا است. همچنین وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به عملکرد گروه داعش گفت: این گروه عرصه را بر مردم مناطقی که تحت کنترل گرفته تنگ کرده است، ما ضمن این که از کوشش همکانی برای محدود کردن این نیروی نامتعارف و تقویت دولت عراق در این ارتباط حمایت می کنیم، نگران آن هستیم که نیروهای شیعه که الگوی رفتاری شان حکومت جمهوری اسلامی ایران است، به شکلی مشابه داعش، حقوق مردم مناطقی را که فتح می کنند، نقض کنند. کیمیا مقدم در ادامه افزود: رفع نقض فاحش حقوق بشر در سوریه و عراق از عاجل ترین چالش های جهان معاصر است . همچنین در متنی که خوانده شد در مورد بهبود اوضاع در یمن و مذاکرات در حال انجام در ژنو از طرف نهاد غیر دولتی سودویند اظهار خشنودی کرد و گفت امیدوار است طرف های درگیر در این منطقه به نتایج مثبتی برسند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search