آکسیون اعتراضی در خصوص خشکاندن دریاچه ارومیه در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرآکسیون اعتراضی در خصوص خشکاندن دریاچه ارومیه در جمهوری اسلامی ایران

آکسیون اعتراضی در خصوص خشکاندن دریاچه ارومیه در جمهوری اسلامی ایران

همزمان با دومین روز از آغاز به کار شورای حقوق بشر در ژنو:

آکسیون اعتراضی در خصوص خشکاندن دریاچه ارومیه در جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۲ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳

فعالان حقوق بشر از ایران با برپایی آکسیونی اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، نسبت به خشکاندن دریاچه ارومیه در جمهوری اسلامی اعتراض، و خواهان توجه جهانی به این فاجعه شدند. روز چهار شنبه 11 سپتامبر2013، در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو،و همزمان باارائه گزارش گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی در صحن شورای حقوق بشر که با حضور گزارشگر موضوعی ویژه، نماینده کشورها و سازمانهای غیر دولتی ؛ گروهی از فعالین ایرانی، به تدارک سازمان سودویند، با برپایی آکسیونی به سیاستهای زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با دریاچه ارومیه اعتراض کردند. شرکت کنندگان دراین آکسیون ، که حدود دو ساعت بطول انجامید، با در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعارهایی اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آنچه “خشکاندن دریاچه اورمیه” خواندند؛ ابراز داشتند. برگزار کنندگان این آکسیون تلاش کردند تا به طور مستقیم دقت جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل در ژنو را به فاجعه تعمدی زیست محیطی، به خصوص در دریاچه اورمیه، جلب کنند. در پایان نیز بیانیه ای در این خصوص تنظیم و به ارگان مربوطه در سازمان ملل ارائه شد. ویدئو و تصاویری از این آکسیون اعتراضی به شرح زیر می باشد:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search