آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرآزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران

آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران

برنامه اولین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۰ ژوين ۲۰۱۴

سه شنبه ١٠ژوئن ٢٠١۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولين رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال ميباشد. برنامه سخنرانان اولين رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١١ اين روز با موضوع “آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران”، طبق شرح زير ميباشد: امیر نیلو با موضوع “حق تشکیل اتحادیه های کارگری” تورج ابوذر خانی با موضوع “عملکرد دولت در مقابله با تشکل های کارگری” هلموت گابل با موضوع “چرا آنها حقوق بشر را نقض می کنند” علی مهرابی با موضوع “تبعیض و ظلم و ستم بر علیه یارسان” مریم موذن زاده با موضوع “وضعیت شیعه های سکولار” محمد کسایی زاده با موضوع “تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر” عبدالرضا تاجیک با موضوع “برخورد امنیتی محافظه کاران ایرانی با روزنامه نگاری”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search